Kursplan Missionsvetenskap, 7,5 högskolepoäng Mission studies, 7,5 ECTS-credits Kurskod KM101R Giltig fr o m Höstterminen 2014 Ämnesgrupp Kyrko- och missionsstudier Fastställd 2010-03-18

1608

7,5 högskolepoäng (ECTS) Genomförande. Kursen genomförs enligt FEIFLEX. Kursen inleds med en heldag; du kan välja att närvara på plats i FEI:s lokaler, eller medverka live på distans. Därefter följer sju veckors distansstudier som knyts ihop med schemalagda, veckovisa webinarier som du kan följa live och/eller i efterhand.

Startvecka: Vecka: 44 Undervisningstid: Kvällstid Hermeneutik, 7,5 högskolepoäng Hermeneutics, 7,5 ECTS credits Fastställd den 17 mars 2015 av Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Allmänt Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och är en fördjupningskurs för forskarstuderande. Förkunskapskrav Om du studerar på heltid så motsvarar en kurs på 7,5 högskolepoäng 5 veckors studier.

  1. Vad händer om du inte betalar en räkning
  2. The employment at will doctrine
  3. Effektiv bygg ab konkurs
  4. Youth conference ideas 2021
  5. Umberto tozzi gloria

30 hp är  7 dec 2020 Kurserna består av 7,5 högskolepoäng (hp). Kursplan PDF. Målgrupp. Målgruppen för utbildningen är förskollärare, förskolechefer eller  26 mar 2021 MMG020 Förberedande kurs i matematik 7,5 hp. Har du tänkt bedriva högskolestudier där matematik ingår, eller används? Denna nätbaserade  17 feb 2019 På universitetet räknas alla kurser i högskolepoäng (hp), och de vanligaste kurserna brukar bestå av 30, 15 eller 7,5 hp. På en termin läser  Hur många högskolepoäng varje kurs ska motsvara ska bestämmas utifrån den Konsekvenserna för studiestödet blir att 1,5 högskolepoäng motsvarar en  Diskrimineringsrätt 7.5hp. Från 1 januari 2017 gäller flera förändringar i diskrimineringslagen som påverkar både arbetsgivare och företrädare för  7,5 hp motsvarar 5 "gamla" poäng, och på den tiden var ett poäng en veckas heltidsstudier, så 7,5 hp måste vara 5 veckor.

Europasamarbetets möjligheter - digitalt.

Delkurs 19 Omvårdnadsvetenskap 7,5 högskolepoäng. Yrkesspecifik omvårdnad inom geriatrisk eller somatisk vård. Kursbeskrivning. Delkursen är en direkt 

Kursplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden 2016-12-19 och senare reviderad 2017-03-15. Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med HT 2017. Frist kurs_Motiverande samtal 2, 7,5hp (FID60G) rev 20170315 1 (3 ) Förkunskapskrav och urval Datateknik A, Datornätverk, 7,5 högskolepoäng Kurskod: DT024G.

7 5 högskolepoäng

JMRA01, Grundkurs i medicinsk rätt, 7,5 högskolepoäng Introduction to Health Law, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Dnr U 2020/618 • • • • • • • •

7 5 högskolepoäng

1,5 hp motsvarar heltidsstudier under en arbetsvecka, eller 40 timmars studier inklusive självstudier. Arbetsmiljö i nya tider - 7,5 högskolepoäng. 13:00 23 april, 2021. Sista ansökningsdag är 7 juni 2021. Studietid: 21 september 2021 1,5 högskolepoäng. 75 %.

7 5 högskolepoäng

Denna litteraturlista gäller fr.o.m. HT 7,5 högskolepoäng fastställd av institutionsstyrelsen 2016-04-06.
Tivoli lund 2021

300 hp motsvarar därför fem års studier.

2021-04-15 Diskrimineringsrätt 7,5hp är en kurs primärt för dig i arbetslivet som vill ha kvalificerad kompetens för att kunna hantera dessa förändringar och andra kvalificerade arbetsuppgifter.
10000 tecken inklusive blanksteg

perifert verkande analgetika
farmor anka paj
my fcc
windows sql 2021
cecilia johansson sweden
ovriga externa kostnader

SASH85, The Emergence of European Culture, 7.5 credits The Emergence of European Culture, 7,5 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements - G1N, First cycle, has only upper-secondary level entry requirements This is a translation of the course syllabus approved in Swedish • •

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)  Kursen omfattar 7,5 hp. Under höstterminen 2021 genomförs kursen under fem fysiska träffar med mellanliggande distansstudier för deltagarna. För mera  7,5 hp. Kursen ger en översikt av vad storytelling är och hur det kan användas för att skapa levande berättelser från verkligheten, vilket innebär att man befolkar  Den urbana kulturmiljön, 7,5 hp. Urban heritage, 7.5 HECs. Syfte och kunskapsmål.