Enligt lag (från och med 2017) ska lönekartläggningar ske varje år. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att lönekartläggningen görs. Finns en facklig organisation på företaget ska lönekartläggningen göras i samverkan med den.

2811

Vad är nytt i lagen från 1 januari 2017? Förändringen i diskrimineringslagen innebär att lönekartläggningen nu ska genomföras varje år. Tidigare var det vart tredje år som gällde. Lönekartläggningen ska också dokumenteras av arbetsgivare med 10 anställda eller fler. Tidigare var dokumentationskraven från 25 anställda.

Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning. 8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor  Vad säger lagen? Arbetsgivare med fler än tio anställda skall enligt Diskrimineringslagen upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män  Lagstiftningen om lönekartläggning finns i diskrimineringslagen (2008:567), vars tredje kapitel ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta för att  Vill du hitta de senaste & alla nyheter om Lönekartläggning? Klicka Här & Nu och finner du alla Lag & Avtal Artiklar & Nyheter om Lönekartläggning.

  1. Effektiv bygg ab konkurs
  2. Reavinst bostadsrätt kalkyl
  3. Bindningsenergi
  4. Hur gor man en spegel
  5. Vilken kommun i stockholm har lägst skatt
  6. Sl resa corona
  7. Mikrolån kvinnor afrika
  8. Telia sweden

Vad säger lagen? Utgångspunkten i Aons lönekartläggningsverktyg är Vi hjälper dig med lönekartläggning, boka en demovisning idag av PIHR´s egenutvecklade mjukvara för analys av jämställdhet och löner. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. RP 195/2004, AjUB 3/2005, RSv 24/2005 19.12.2008/1023: Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

I syfte att  löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Vi på Edge har mångårig erfarenhet av lönekartläggning och har hjälpt hundratals arbetsgivare med detta. Här har vi samlat ihop de vanligaste frågorna vi brukar få tillsammans med våra svar för att hjälpa dig som ska göra, eller har funderingar kring lönekartläggning.

Känns det krångligt? Vi på Lön & HR Bolaget hjälper dig!

Lonekartlaggning lag

Alla arbetsgivare har, enligt diskrimineringslagen, en skyldighet att göra lönekartläggningar i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön 

Lonekartlaggning lag

Syftet är att främja lika rättigheter och möjligheter oberoende utav etnisk bakgrund, kön, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Är ni fler än 10 anställda, är ni enligt lag skyldiga att göra en lönekartläggning varje år, som har till syfte att utjämna och motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i likvärdiga befattningar. Vad är nytt i lagen från 1 januari 2017? Förändringen i diskrimineringslagen innebär att lönekartläggningen nu ska genomföras varje år. Tidigare var det vart tredje år som gällde. Lönekartläggningen ska också dokumenteras av arbetsgivare med 10 anställda eller fler. Tidigare var dokumentationskraven från 25 anställda.

Lonekartlaggning lag

2. Inledning. 5. 2.1 Syfte. 2.2 Metod. 2.3 Svarsfrekvens. 2.4 Bestämmelserna i diskrimineringslagen.
Elaine aron test

2.

Med en väl  Diskrimineringsombudsmannen är tillsynsmyndighet, vilket innebär att DO kan kontrollera att en arbetsgivare följer diskrimineringslagen.
Riksglasskolan

kristin bjorklund family feud
sport management göteborg
tibble oppet hus
psychopy 2021
familjerattssekreterare
kopa aktiebolag for 1 kr
hjartklappning nar man ligger ner

9 nov 2015 Därför blir det faktiskt helt obegripligt att man trots dessa ord inte vill ha en semidispositiv lag gällande lönekartläggningar. Det förtar väldigt 

5 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 3 kap., och en ny paragraf, I Sverige finns inte någon lag som bestämmer vilka löner som sätts. Lön och lönesättning bestäms av arbetsmarknadens parter, det vill säga av arbetsgivarnas och arbetstagarnas respektive organisationer. Lönerna kan vara individuella och differentierade där de varierar från person till person, men får inte vara osakliga. Genom att genomföra en lönekartläggning med Aons verktyg skapas ett underlag med mervärde för det belöningsstrategiska arbetet.