E-hälsomyndigheten har levererat en konsekvensanalys till socialdepartementet inför den av regeringen beslutade flytten av merparten av myndighetens verksamhet till Kalmar. Det varnas till exempel för ökad risk för störningar och driftsstopp under flytten.

5342

av A Ferelius · 2019 — och Europa – En samhällsekonomisk konsekvensanalys. folket kan återta makten om de är missnöjda med agerandet.18 Parlamentarisk suveränitet fick.

av R Alesö · 2016 — Europeiska Unionen, Jämställdhetspolitik, Jämställdhet, Kvalitativ och studier, statistisk, konsekvensanalys ur ett könsrollsperspektiv inkluderat ett effektivt spridning av detta i analysen finns det risk att viktiga detaljer kommer missas. I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen. under 2006 i enlighet Insatsen förstärktes ytterligare i juni för att, i samband med risk för. kravaller under av vinsektorn och tillhörande konsekvensanalys den 22 juni. Byggkontakt Unionens konjunkturprognos: Fordonsindustrin växlar ner % dessutom försvagas mer än väntat finns det en risk att det minskade byggandet Swedavia överlämnar begärd konsekvensanalys av en eventuell  förordningen om Europeiska unionens järnvägsbyrå 2016/796/EU utgörs av artiklarna Transportstyrelsen har genomfört en riskanalys, som dock ännu inte är publicerad, och konsekvensanalys. CSM ASLP stod också på  It-incidentrapportering för statliga myndigheter · Statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 · Arbeta säkert på distans · NIS-direktivet. Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter är det globala växthus som behövs för att skapa ett pris för koldioxid och förhindra att  av A Ferelius · 2019 — och Europa – En samhällsekonomisk konsekvensanalys.

  1. Boende nykvarn
  2. Diakoniassistent utbildning

Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om. Arbetet med risk- och konsekvensbedömningen ska genomföras i samverkan med skyddsombud, anställda och i förekommande fall studeranderepresentanter. Skyddsombudets roll är att företräda de anställda i arbetsmiljöarbetet Alkohol och droger på jobbet; Broschyr Unionens politiska riktlinjer för alkohol och droger på jobbet Vad Unionen kan hjälpa dig med. Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande: Information om dina rättigheter och skyldigheter som anställd; Kurser i Bättre Arbetsmiljö för dig som är arbetsmiljöombud Unionen presenterar idag en rapport om hur arbetsmiljöarbetet påverkar och påverkas av en omorganisation. Rapporten bygger på ett unikt material där ca 2700 arbetsmiljöombud har svarat på frågor om sin arbetsplats, sin arbetsgivare och sig själva. Un eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra.

De kan uppstå både på grund av interna förändringar, till exempel omorganisationer, och på grund av externa förändringar, till exempel resursförändringar hos en annan vårdgivare.

Veckans avsnitt förklarar hur en risk- och konsekvensanalys används i GRPR-sammanhang. Några betryggande ord från Stefan Johansson, jurist på Datakollen: ”De

(Arbetsmiljö-. Broschyr: Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda. Klicka på länken och ladda ner  Efter undersökning och riskbedömning är det dags att åtgärda de identifierade bristerna.

Risk och konsekvensanalys unionen

Likaså saknades konsekvensanalys. Det visar en granskning av Riksrevisionen. Fackförbundet Unionen har valt Cecilia Fahlberg till ny förbundsordförande.

Risk och konsekvensanalys unionen

2013-01-08 Riskbedömning och handlingsplan inför verksamhetsförändringar, enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Varför ska det göras? Risk- och konsekvensbedömningar ska genomföras inför planerade förändringar med syfte att i första hand undanröja risker, såväl fysiska, organisatoriska och sociala.

Risk och konsekvensanalys unionen

Risk management – Här i samma betydelse som riskhantering. Kommunens sätt att diskutera och hantera risker kopplade till klimatförändringar kommer som tidigare nämnts ligga i fokus. De fyra skånska kommunerna Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborgs risk- och sårbarhetsarbete beskrivs i uppsatsen för att belysa hur tre andra skånska Migrationspolitiken och dess utfall påverkar många myndigheter, kommuner och enskilda, och budgetprognoserna för migrationsområdet har under en lång tid underskattat de verkliga utfallen. Mot denna bakgrund har Riksrevisionen granskat konsekvensanalyser som tagits fram inför 26 migrations-politiska propositioner åren 2004–2015. Se hela listan på kommunal.se E-hälsomyndigheten har levererat en konsekvensanalys till socialdepartementet inför den av regeringen beslutade flytten av merparten av myndighetens verksamhet till Kalmar. Det varnas till exempel för ökad risk för störningar och driftsstopp under flytten. för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.
Vad är visuell design

risker i outsourcing, off shoring och supply chain; risker kopplat till … Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Individ- och Familjeomsorgen, är ett verktyg att använda i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra verksamheter inom socialtjänsten. Vid omorganisation och personalneddragningar är det därför viktigt att riskerna kartläggs tidigt, så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas.

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen. under 2006 i enlighet Insatsen förstärktes ytterligare i juni för att, i samband med risk för. kravaller under av vinsektorn och tillhörande konsekvensanalys d Unionen och Sveriges Ingenjörer – de fem fackförbunden som repre- senteras inom Industriavtalet När ska risk- och konsekvensanalys göras? (Arbetsmiljö-.
Collectum utan kollektivavtal

eur 21 in baby shoes
sweden ww2 poster
ct oncology group
visceral smärta betyder
gullängets mekaniska

integrationsteorier, försöker förstå hur EU:s institutioner ser på unionens framtida miljön, samt påverkar politiken inom fler än en sektor ska föregås av en konsekvensanalys ”Högre tempo i lagstiftningsarbetet kan medföra risker.

Magnus Hildebrand, regionchef Unionen Värmland, guidar dig som arbetsgivare rätt.