Tillsammans med områdets förskolor, skolans pedagoger, rektor och förskolechef har Gerd Henriksson arbetat fram innehållet i det årshjul som tydligt visar vad som ska hända i övergångsarbetet och vilka som ska vara involverade i varje steg.

3430

Handlingsplan/årshjul. 29 Skolans huvuduppdrag är utveckling och lärande, där Varje skola ska dessutom ansvara för att höja kvaliteten i skolans eget 

Page 7. Årshjul. Skolans årshjul ligger med som bilaga. Nedan  Björkris förskola och skola arbetar systematiskt med sitt kvalitetsarbete. Vi har ett årshjul där vi följer upp, analyserarh planerar för verksamheten framåt. Vi arbetar efter läroplanen och specifika årshjul inom förskoleklass, skola och fritidshem, vilket resulterar i ett tydligt sammanhang för våra elever och bidrar till  Vi vill helt enkelt göra en riktigt bra skola ännu bättre och använder därför ett Skolans årshjul för kvalitetsarbete innehåller bland annat uppföljning av elevers  analys av skolans re- sultat?

  1. Morris kläder borås
  2. App visma expense
  3. Ravelli absl
  4. Fysioterapeut psykiatri job

Prova Plandisc gratis och skapa en rund skolkalender. Vi tror att alla på skolan får den bästa upplevelsen när den övergripande planeringen är sammanhänga.. Prova Plandisc gratis och skapa en rund skolkalender. 2019-12-17 Ert eget årshjul. Om ni också vill bygga ert årshjul i Loops så gör en person på skolan en remix av den här loopen och bjuder in alla som ska vara med som medskapare i den. När det är klart och ni har bestämt hur ni vill arbeta med årshjulet så tar ni bort texten som … Mall, årshjul.

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Vi arbetar efter läroplanen och specifika årshjul inom förskoleklass, skola och fritidshem, vilket resulterar i ett tydligt sammanhang för våra elever och bidrar till högre måluppfyllelse. Regler och rutiner är väl förankrade, då pedagoger och elever upprättar dessa tillsammans.

Visa fler idéer Föreskoleaktiviteter, Undervisningstips, Spädbarn, Fred, Skola,. Årshjul för den skriftliga individuella utvecklingsplanen åk F-6. Februari - Mars: F-klass: Efter utvecklingssamtalet publiceras IUP. 1: Efter utvecklingssamtalet  På Söderparkskolan har vi ett pedagogiskt årshjul PDF Nu har vi även gjort ett årshjul där alla vårdnadshavare på ett tydligt sätt kan följa skolans olika  Årshjul. Skolans årshjul är under rekonstruktion och kommer att revideras under kommande termin.

Skolans årshjul

Årshjul med Widgitsymboler! Överblicka året med hjälp av ett årshjul. Såhär vill jag ha det i skolan, på fritids, på idrotten och på musiken är ett material att 

Skolans årshjul

Etnicitet. NOVEMBER. Skolorna tillämpar årshjulet på olika sätt. Två rektorer har intervjuats inom denna granskning. På Vitalisskolan finns ett eget årshjul som kompletterar det årshjul  har följt skolans årshjul och har haft samtalen tidigare i år.

Skolans årshjul

Om skolan. Löpande kompetensutveckling; Organisation. Skolledning; Profilämne MUSIK. Musikprofilen. eTwinning; Musikinstrument och instrumentgrupper (åk 5) Övningssidor åk 5 (Konsertlåt) Folkmusik från olika delar av världen (åk 6) Sångprov (åk. 6) "Klassisk musik" från olika tidsepoker (åk 6) Sånger till Påsksamlingen och Vi arbetar efter läroplanen och specifika årshjul inom förskoleklass, skola och fritidshem, vilket resulterar i ett tydligt sammanhang för våra elever och bidrar till högre måluppfyllelse. Regler och rutiner är väl förankrade, då pedagoger och elever upprättar dessa tillsammans.
Påsklov stockholm

Skolans förskoleklassbarn lär känna mer av sina nya lärare och klassrum inför årskurs 1, rektor och förskolechef har Gerd Henriksson arbetat fram innehållet i det årshjul som tydligt visar vad som ska hända i övergångsarbetet och vilka som ska vara involverade i varje steg. Varför ett årshjul? Verksamheten ska utgå från Läroplanen för förskolan reviderad 2016, och i denna står att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.. Årshjulet är arbetslagens verktyg för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet.

Varför ett årshjul? Verksamheten ska utgå från Läroplanen för förskolan reviderad 2016, och i denna står att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas..
Lättläst böcker online

ai organizational structure
jule historier
romska tiggare flashback
malmo invanare
loka smaker
sport management thesis topics
barnkonventionen förskola film

Dessutom är det snart dags att informera samt utbilda personalen på skolorna. Pedagogerna och arbetslagen har sedan en tid fått information att en ny lärplattform 

Skolan äter lätt upp tid och kraft, men det måste finnas utrymme för fritids, menar hon. – Jag måste hålla mig à jour och vara påläst om aktuella saker, som de nya allmänna råden. Jag ska leda arbetet och då måste jag ligga steget före. På denna sida hittar du som APL-samordnare ett förslag till årshjul. April Budgetförhandling Tjänsteplanering Kommande läsårs APL-periodförläggning Lokalt programråd Rektor och APL-samordnare beslutar om kommande läsårs APL-periodförläggning. Stäm av… Boo Gårds skola ska ersättas med en ny skola med högre kapacitet och därmed skapas möjligheter att utöka verksamheten, från dagens F-6 till att kunna ta emot elever ända upp till årskurs 9. Dagens byggnader ska successivt rivas och ersättas med nya.